Omkring i landet
Välkommen till Omkring i landet

Detta är en samling länkar uppdelad länsvis. Välj det län du hör hemma i och surfa sedan runt bland kvalitativa sajter nära din hemort!

Kategorier

Norrbotten Västerbotten Jämtland

Västernorrland Dalarna Gävleborg

Värmland Örebro Västmanland

Uppsala Södermanland Stockholm

Västra Götaland Jönköping Östergötland

Kalmar Gotland Halland

Kronoberg Skåne Blekinge

Världen
Fakta om Sverige

Statsskick: monarki
Yta: 449 964 km2
Huvudstad: Stockholm (762 000; med förorter 1,8 milj inv 2003)
Högsta berg: Kebnekaise (2 111 meter över havet)
Längsta floder: Muonioälv-Torneälv, Dalälven, Klarälven-Göta älv
Största sjöar;: Vänern 5 585 km2
Invånarantal: 9,0 milj (2006)
Invånare/km2: 20
Nativitet/födelsetal: 1,03 % (2001)
Mortalitet/dödstal: 1,05 % (2001)
Läs- och skrivkunnighet: 100 %
Folkgrupper: svenskar 89 %; övriga bl a finländare (ca 100 000), irakier (36 000), norrmän (33 000) och danskar (ca 26 000) (2001)
BNP/invånare: 33 585 US dollar (2003)
Olika näringsgrenars andel av BNP: jord- och skogsbruk och fiske 2 %, industri 23 %, byggnadsverksamhet 4%, service och övrigt 71 % (beräkning 2002)
Naturtillgångar: skog, järn, koppar, bly, zink, silver
Viktigaste exportvaror: verkstadsprodukter och andra industrivaror, papper och papp, råvaror (trä, massa, malmer), kemiska produkter, järn och stål